Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 
  1. Psikolojik destek ve danışmanlık: Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel ve öğrencilerine, üniversite dışından kişilere psikolojik destek hizmetleri vermek; kişi, kurum ve kuruluşlara psikoloji alanında akademik danışmanlık hizmetleri vermek.
  2. Araştırma/bilgi üretme: Psikoloji alanında araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak; disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek;
  3. Yayın: Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik bulguları açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak; çalıştığı konularda veri merkezi kurmak;
  4. Eğitim: Merkez amaçlarını daha ileri bir düzeye çıkarabilmek için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek ; paydaşlara yönelik eğitimler vermek ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.