Birime İlişkin Bilgiler

Araştırmacılara ve dış paydaşlara yönelik psikoloji alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren PUAMER’in yönetiminde bir müdür ve bir müdür yardımcısı bulunmaktadır. Merkez Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmaktadır.
Merkezimizde öğrencilere psikolojik destek hizmeti veren 2 psikolog, öğrencilerden ve dışardan gelen taleplerden kaynaklanacak sosyal analiz ve kurumlar arası işleri takip etmek amacıyla 1 sosyal çalışmacı ve 1 idari memur bulunmaktadır.
2017 yılında Merkezimize 155 öğrenci ilk defa psikolojik destek için başvuruda bulunmuş olup hali hazırda devam edenler ile birlikte danışan sayısı 257’ye ulaşmıştır. Bu danışanlarla toplamda 527 psikolojik destek niteliğinde görüşme yapılmış; 25 danışan psikiyatri kliniğine yönlendirilmiştir.