Hakkımızda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER) olarak üniversitemiz personeline, öğrencilerimize, üniversite dışındaki kişilere psikolojik hizmetler vermeyi; alan ile ilgili danışmanlıklar yapmayı; psikoloji alanında araştırma, inceleme, uygulama yapmayı ve eğitimler düzenlemeyi amaçlamaktayız. Sertifika programlarının düzenlenmesi, disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi, proje, kitap, makale gibi yayınlarda bulunulması, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi de merkezimizin amaçları içerisinde yer almaktadır.
 
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak sosyal sorumluk projelerine büyük önem vermekteyiz. Öncelikli olarak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin de katılımlarıyla çeşitli sosyal konular hakkında projeler geliştirmeyi ve raporlar hazırlamayı planlıyoruz. Daha sonraki süreçlerde sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bu tür etkinliklerin kapsam alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki en önemli başarılarımızdan biri de üniversitemiz ve halkımız arasındaki buluşmayı sağlayabilmek olacaktır.
 
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak vizyonumuz gereği çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürmekteyiz.


http://www.omu.edu.tr/tr/universitemiz/kamu-hizmet-standartlari Ondokuzmayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü
Atakum / SAMSUN

Telefon : 0362 457 58 29 
Fax      : 0362 457 51 14 

Puamer Sekreterlik : 0362 312 19 19  Dahili: 4653
                                                             Dahili: 4660