PUAMER Hakkında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca PUAMER, uzman psikolog psikolojik danışman ve sosyal çalışmacıların görev yaptığı OMÜ Kurupelit kampüsünde hizmet veren bir uygulama ve araştırma merkezidir.
Merkezimiz bünyesinde danışmanlık ve terapi hizmetlerinin yanı sıra danışmanlık ve psikoloji eğitimleri, sertifika programları düzenlenmekte, psikoloji alanında araştırma ve uygulama projeleri yürütülmektedir.