Çift ve Aile Terapisi

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.

Çift ve aile’yi olusuran bireylerin aralarindaki dinamigi inceleyip, yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçleri ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır.

Aile ve çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 Çift ilişkileri
 Evlilik problemleri
 Boşanma
 Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 Yeme bozuklukları
 Alkol ve madde kullanımı
 Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 Yas, kayıp ve travmalar
 Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 Ebeveynlik becerileri
 Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 Psikoseksüel zorluklar
 Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 Kendine zarar verici davranış
 Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 Göç eden ailelere destek
 İş stresi
 Ekonomik problemler