Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocukluk ve ergenlik, oluşabilecek duygusal ve davranışsal sorunların çözülmesi gerektiği kadar sağlıklı gelişimin de desteklenmesi gereken bir dönemdir.

Çocuklarla yürütülen psikolojik danışmanlık süreci yetişkinlerden farklıdır. Yetişkinler kendi istekleri ve iradeleri ile bir uzmana gitmeye karar verirken, çocuklar bir yetişkinin yönlendirmesi ile sürece başlarlar. Yetişkinler ne konuda yardım istediklerini, başından geçenleri açıkça ve direk aktarabilirken, çocuklar bunu daha dar bir kapsamda aktarabilirler.

Çocuk ve ergen psikologları çocuğun yaşına uygun iletişimi, oyunları, oyuncakları, hikayeleri, resimleri ve çocuk ile arasındaki terapötik ilişkiyi kullanarak çocuğun duygularını ve problemlerini çözmeyi ve bu problemlere ilişkin işlevsel başaçıkma stratejilerini aşılamayı hedefler.